MORETTI, L. M., Vizgarra, L. A., Morrás, H. J. M., Tenti Vuegen, L. M., Rodríguez, D. M., & Schulz, G. A. (2022). Mineralogía de arenas del material parental de suelos del noreste de Santiago del Estero, Argentina. Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis, 29(1), 43-59. Recuperado a partir de https://lajsba.sedimentologia.org.ar/index.php/lajsba/article/view/211